ISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

 1. Tīmekļa vietnē www.fitlap.lv treniņu un uztura vadlīnijas piedāvā uzņēmums OÜ „Fitlap” (reģ. Nr. 12780210; adrese: Narva mnt 9, Tartu 51009, Igaunijas Republika; kontakttālrunis +372 5559 8075; turpmāk – Pakalpojumu nodrošinātājs). Pakalpojumus var iegādāties personas, kas reģistrējušās tīmekļa vietnē www.fitlap.lv kā lietotāji.
 2. Lietotājs šo noteikumu izpratnē ir persona, kas savus datus reģistrējusi tīmekļa vietnē fitlap.lv un saņēmusi lietošanā ar paroli aizsargātu lietotāja kontu.
 3. Informācija šo noteikumu izpratnē ir tīmekļa vietnē fitlap.lv iegūstamās treniņu un uztura vadlīnijas, personālās treniņa un uztura programmas, Pakalpojumu nodrošinātāja publicētie raksti un citi darbi, uz kuriem attiecas Igaunijas Republikas Autortiesību likuma 4. pantā definētās autortiesības.
 4. Pakalpojumu nodrošinātājs nesniedz pakalpojumus personām, kurām vēl nav 18 gadu. Reģistrējoties kā Lietotājs, persona apliecina, ka tai ir vismaz 18 gadi.
 5. Pakalpojumu nodrošinātājs sniedz Lietotājam treniņu un uztura ieteikumus, balstoties uz Lietotāja profilā norādītajiem datiem. Lietotājs ir atbildīgs par savā profilā attēloto datu pareizību.
 6. Lietotājs apzinās, ka treniņu un uztura vadlīniju ievērošana nav obligāta un to mērķis ir sniegt Lietotājam indikatīvu informāciju.
 7. Galīgos lēmumus treniņu un uzturā jomā pieņem Lietotājs pats pēc saviem ieskatiem un atbilstoši savam veselības stāvoklim.
 8. Lietotājs apzinās, ka tipiskie piemēri un individuālie rezultāti nav viens un tas pats. Ķermeņa svara izmaiņas var būt individuāli atšķirīgas. Tas atkarīgas no konkrētās personu vielmaiņas ātruma, fiziskās aktivitātes, ģenētikas un citiem apstākļiem.

LIETOTĀJA VESELĪBAS STĀVOKLIS

 1. Pakalpojumu nodrošinātājs sniedz pakalpojumus personām, kuru veselības stāvoklis ir piemērots sniegto pakalpojumu izmantošanai. Reģistrējoties kā Lietotājs, klients apstiprina sava veselības stāvokļa piemērotību pakalpojumu izmantošanai.
 2. Pakalpojumu nodrošinātājs iesaka Lietotājam pirms pakalpojuma izmantošanas sākuma konsultēties ar ārstu un pārliecināties, ka Lietotāja veselības stāvoklis ir piemērots sniegto pakalpojumu izmantošanai. Iepriekšēja konsultēšanās ar ārstu ir obligāta, ja Lietotājs, kurš vēlas izmantot pakalpojumus, ir grūtniece vai māmiņa, kas baro ar krūti, vai persona ar jebkura veida hronisku slimību.
 3. Lietotājs apzinās, ka Pakalpojumu nodrošinātājs nav veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, nepiedāvā medicīniskos pakalpojumus un nesniedz medicīniska rakstura ieteikumus vai solījumus.
 4. Lietotājs apņemas visā pakalpojumu izmantošanas laikā patstāvīgi vai ar nozares speciālista palīdzību sekot savam veselības stāvoklim un nekavējoties pārtraukt pakalpojuma izmantošanu gadījumā, ja rodas kaut vismazākās šaubas par to, ka pakalpojuma izmantošana var negatīvi ietekmēt Lietotāja veselību.
 5. Uztura programmas sastādīšanā Pakalpojumu nodrošinātājs neņem vērā īpatnības, kas var izrietēt no Lietotāja veselības stāvokļa (piem., alerģijas, produktu nepanesamību u. tml.). Lietotājs saprot, ka, pieņemot lēmumus par uztura piemērotību, Pakalpojumu nodrošinātājs nevar kontrolēt katra receptē izmantotā produkta piemērotību katram konkrētajam Lietotājam.
 6. Izmantojot ieteicamo uztura programmu, Lietotājam ir pienākums vienmēr pārliecināties, ka ēdiena gatavošanā izmantotie pārtikas produkti nesatur alergēnus, kuri Lietotājam var izraisīt alerģiskas reakcijas, vai citas vielas, kuras Lietotājam ir kontrindicētas sakarā ar veselības stāvokli.
 7. Izmantojot ieteicamo treniņprogrammu, Lietotājam ir pienākums pārliecināties, ka vingrojumi tiek izpildīti precīzi tādā veidā, kā parādīts treniņu videomateriālos. Ja Lietotājs nav pārliecināts, vai treniņprogrammās iekļautos vingrinājumus prot izpildīt patstāvīgi un droši, Lietotāja pienākums ir konsultēties ar personu, kurai ir attiecīgās nozares zināšanas atbilstošā līmenī (piem., ar personālo treneri vai sporta ārstu).
 8. Izpildot ieteicamajā treniņprogrammā iekļautos vingrojumus, Lietotājam pastāvīgi jāseko savai pašsajūtai un fiziskā slodze jāizvēlas atbilstoši savām spējām, galveno uzmanību veltot savai veselībai un labsajūtai. Lietotāja pienākums ir nekavējoties pārtraukt treniņprogrammu izmantošanu gadījumā, ja rodas kaut vismazākās šaubas par to, ka treniņprogrammu izmantošana var negatīvi ietekmēt Lietotāja veselību

PRIVĀTUMA NOSACĪJUMI

 1. Izveidojot sev lietotāja kontu tīmekļa vietnē fitlap.lv, Lietotājs apliecina savu piekrišanu, ka Pakalpojumu nodrošinātājs drīkst apstrādāt Lietotāja personas datus saskaņā ar šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem un kārtību.
 2. Izveidojot sev lietotāja kontu, Lietotājs apliecina savu piekrišanu, ka tīmekļa vietnes izmantošanai un pakalpojumu sniegšanai vajadzīgos datus Pakalpojumu nodrošinātājs drīkst nodot arī datorprogrammu „Member” un „GetResponse” administratoriem.
 3. Personas datu aizsardzības likuma izpratnē personas dati ir dažādi dati par identificētu vai identificējamu personu.
 4. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība ar personas datiem, tai skaitā personas datu iegūšana, ierakstīšana, pavairošana, saglabāšana, izmainīšana un publiskošana, ka arī piekļuves nodrošināšana personas datiem, vaicājumu iesniegšana un izrakstu iegūšana, personas datu izmantošana, nodošana, savstarpējā apmaiņa, apvienošana, slēgšana, izdzēšana vai iznīcināšana, vai arī vairāku minēto darbību kopums, neatkarīgi no to izpildes veida un izmantotajiem līdzekļiem.
 5. Pakalpojumu nodrošinātāja pieprasīto personas datu iegūšana ir priekšnoteikums, lai Lietotājs varētu izveidot sev kontu un sākt izmantot pakalpojumus.
 6. Pakalpojumu nodrošinātājs iegūst šādus Lietotāja personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, datus, kas tiek izmantoti personas autentificēšanai „Facebook” tīklā, – ja lietotājs pievienojas ar „Facebook” tīkla starpniecību; vecumu, ķermeņa svaru, augumu, dzimumu, pakalpojumu lietošanas mērķi (svara palielināšana vai samazināšana), sporta klubu, kurā persona trenējas. Lietotājam izmantojot tīmekļa vietni www.fitlap.lv, Pakalpojuma nodrošinātājs var identificēt arī Lietotāja IP adresi un atrašanās vietu.
 7. Lietotājs saprot, ka tīmekļa vietnes lietotāju vidē izlikta emuāra ziņa kļūst publiska un Pakalpojumu nodrošinātājs ir tiesīgs to kopīgot paša izraudzītajās mājas lapās. Emuāra ziņas izlikšana nav priekšnoteikums pakalpojuma izmantošanai un Lietotājam nav obligāta.
 8. Lietotāja personas dati Pakalpojumu nodrošinātājam kļūst zināmi Lietotāja konta izveides un tā turpmākās lietošanas gaitā.
 9. Pakalpojumu nodrošinātājs datu iegūšanai izmanto arī sīkfailus, lai vietnes lietošanas pieredzi padarītu Lietotājam personiskāku un ērtāku, tai skaitā, lai sniegtu Lietotājam personalizētus piedāvājumus vai rādītu reklāmu, kas ir atbilstoša Lietotāja ieradumiem. Vairāk par sīkfailiem var izlasīt šeit: sīkfailu izmantošana.
 10. Lietotāja personas dati tiek glabāti datu centrā, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā.
 11. Pakalpojumu nodrošinātājs apstrādā Lietotāja personas datus, lai īstenotu šādus mērķus:

 • izpildītu savas saistības pret Lietotāju attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, sastādot ieteicamās uztura un treniņu programmas atbilstoši lietotāja minētajām vēlmēm un rādītājiem;
 • Lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē padarītu personiskāku un atbilstošāku Lietotāja vajadzībām;
 • ar mārketinga darbības starpniecību piedāvātu Lietotājam Pakalpojumu nodrošinātāja sniegtos pakalpojumus;
 • izmantotu datus mārketinga darbībām, uzkrājot statistiku;
 • Lietotāja nepersoniskos datus izmantotu mārketinga darbībām;
 • sniegtu Lietotājam informāciju;
 • izpildītu savas tiesiskās saistības.

 1. Pakalpojumu nodrošinātājs apstrādā Lietotāja personas datus vienīgi ar Lietotāja piekrišanu.
 2. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, par to nosūtot attiecīgu paziņojumu Pakalpojuma nodrošinātājam uz adresi info@fitlap.lv.
 3. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā no Pakalpojumu nodrošinātāja pieprasīt izmaiņu veikšanu savos datos, nepareizo datu izlabošanu un savu datu dzēšanu, vai arī iebilst pret savu datu apstrādi, nosūtot attiecīgu paziņojumu Pakalpojumu nodrošinātājam uz adresi info@fitlap.lv.
 4. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt, lai Pakalpojumu nodrošinātājs Lietotāja datus nosūtītu pašam Lietotājam vai trešajām personām, nosūtot attiecīgu paziņojumu Pakalpojumu nodrošinātājam uz adresi info@fitlap.lv.
 5. Pakalpojumu nodrošinātājs Lietotāja personas datus nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, ja šādai nodošanai ir Lietotāja dota piekrišana vai likumā paredzēts pamats.
 6. Pakalpojumu nodrošinātājs saglabā Lietotāja personas datus tik ilgi, kamēr Lietotājam ir konts tīmekļa vietnē www.fitlap.lv vai kamēr šāda datu saglabāšana ir nepieciešama, lai Lietotājam sniegtu pakalpojumus. Lietotāja personas datus Pakalpojumu nodrošinātājs var saglabāt arī ilgāk, ja tas nepieciešams tiesisko saistību izpildei vai strīda atrisināšanai.
 7. Lietotājam ir pienākums nekavējoties paziņot Pakalpojumu nodrošinātājam, ja rodas kaut vismazākās šaubas par to, ka trešās personas bez Lietotāja piekrišanas varētu būt ieguvušas piekļuvi ar paroli aizsargātajam Lietotāja kontam. Par to Lietotājs nosūta attiecīgu paziņojumu uz adresi info@fitlap.lv.
 8. Ja Pakalpojumu nodrošinātājs pārkāpj pastāvošās personas datu apstrādes prasības, Lietotājs ir tiesīgs vērsties ar sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

PAKALPOJUMU PIRKŠANA UN IZMANTOŠANA

 1. Pakalpojumu nodrošinātājs ar interneta starpniecību piedāvā personālos treniņu un uztura ieteikumus, kas ir pieejami tikai aktivizētajā lietošanas periodā. Pēc tā beigām persona zaudē pieeju uztura programmām.
 2. Treniņu un uztura ieteikumus, kurus Pakalpojumu nodrošinātājs sniedzis Lietotājam, drīkst izmantot tikai vienas mājsaimniecības ietvaros.
 3. Pakalpojumu nodrošinātājs saņem maksājumus no Lietotāja ar dažādu kredītiestāžu, maksājumu centru vai mobilo maksājumu platformu starpniecību. Maksājumu starpnieku saraksts un bankas rekvizītu saraksts ir redzams tīmekļa vietnē fitlap.lv.
 4. Par pakalpojumiem var samaksāt, veicot vienreizējos maksājumus vai noslēdzot līgumu par regulārajiem maksājumiem. Pakalpojumu cenas ir redzamas tīmekļa vietnē fitlap.lv.
 5. Regulāro maksājumu izvēles parastajā gadījumā tiek noslēgts beztermiņa līgums par regulārajiem maksājumiem, un Lietotājs to drīkst mainīt tikai šādos gadījumos:

 • pēc izvēlētā līguma perioda beigām, ar mājaslapas www.fitlap.lv vai e-pasta info@fitlap.lv starpniecību;
 • līguma darbības laikā, ar noteikumu, ka Lietotājs izvēlēto abonementu maina pret tādu abonementu, kuram ir ilgāks derīguma termiņš.

 1. Veicot maksājumu ar „PayPal” starpniecību, tiek noslēgts regulāro maksājumu līgums, kuru iespējams jebkurā laikā pārtraukt „PayPal” mājas lapā.
 2. Klients var sākt izmantot ar paroli aizsargātās treniņu un uztura vadlīnijas tūlīt pēc maksājuma veikšanas.
 3. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma, atkāpjoties no pārdošanas līguma 14 dienu laikā pēc apmaksas veikšanas. Lai atkāptos no līguma, uz adresi info@fitlap.lv jānosūta attiecīgs pieteikums. Par pakalpojumu samaksātā summa tiek atmaksāta Lietotājam 14 dienu laikā no atkāpšanās pieteikuma saņemšanas brīža.

ATBILDĪBA

 1. Par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem Pakalpojumu nodrošinātājs atbild vienīgi tādā gadījumā, ja savas saistības ir pārkāpis tīšuprāt vai rupjas nolaidības dēļ. Atbildības ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad ir izraisīta personas nāve vai sabojāta personas veselība.

AUTORTIESĪBAS

 1. Visa tīmekļa vietnē fitlap.lv esošā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām.
 2. Informācijas izmantošana tādā veidā, kas nav atļauta saskaņā ar Autortiesību likumu, t. sk. informācijas reproducēšana, mainīšana, apstrāde vai publiskošana citādā veidā pieļaujama tikai ar Pakalpojumu nodrošinātāja iepriekšēju rakstisku atļauju, kas izsniegta atjaunojamā formā.

ATBALSTA GRUPA „FACEBOOK” TĪKLĀ

 1. „Facebook” tīklā esošās anonīmās atbalsta grupas mērķis ir sniegt lietotājiem iespēju citam citu atbalstīt, savstarpēji daloties priekos, bēdās un panākumos. Atbalsta grupā Pakalpojumu nodrošinātājam var uzdot jautājumus arī par tīmekļa vietnes fitlap.lv lietošanu.
 2. „Facebook” atbalsta grupā aizliegts ievietot aizskarošus izteikumus par citiem grupas dalībniekiem, kā arī par Pakalpojumu nodrošinātāju un tīmekļa vietni fitlap.lv.
 3. Ja tiek pārkāpts iepriekšējā punktā minētais aizliegums, Pakalpojumu nodrošinātājs ir tiesīgs izslēgt personu no atbalsta grupas bez iepriekšēja brīdinājuma.

NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

 1. Ja kāda no šajos noteikumos paredzētajām normām zaudē spēku, tas neietekmē visu pārējo normu derīgumu, kā arī lietošanas un privātuma noteikumu kā vienota veseluma spēkā esamību.
 2. Ja Lietotājs vienas un tās pašas mājsaimniecības ietvaros nodod savas treniņu vai uztura vadlīnijas citai personai, kura nav reģistrējusies kā lietotājs tīmekļa vietnē fitlap.lv, Lietotāja pienākums ir informēt šo personu par visām šajos lietošanas un privātuma noteikumos ietvertajām prasībām.
 3. Lietotājam ir aizliegts no Pakalpojumu nodrošinātāja saņemtās treniņu un uztura vadlīnijas nodot tālāk trešajām personām (izņemot Lietotāja mājsaimniecības locekļus).
 4. No Pakalpojumu nodrošinātāja saņemto treniņu un uztura vadlīniju tālāka pārdošana trešajām personām ir stingri aizliegta.